+421 948 392 036, +421 948 769 605   info@gardenspa.sk
Chémia pre vírivky Chémia pre bazény

Naše produkty

Kde nás nájdete?

GardenSpa s.r.o.
Galvaniho č.12/A
821 04, Bratislava

Otváracia doba:

Pondelok.:08:00 - 16:30
Utorok:08:00 - 16:30
Streda:08:00 - 16:30
Štvrtok:08:00 - 16:30
Piatok:08:00 - 16:30
Sobota:Zatvorené
Nedeľa:Zatvorené

Možnosti platby

Naši partneri


architekti

Návrh a realizácia záhrad

Active oxygen activator

Aktivátor aktívneho kyslíka do vírivky.Dávkuje sa pred použitím aktívneho kyslíka. Balenie - 1L

Viac detailov

52

Dostupnosť: Na sklade

17,80 € s DPH

SpaTime – Active oxygen activator 

Aktivátor aktívneho kyslíka
Na zvýšenie účinnosti granúl aktívneho kyslíka.

Aktivátor aktívneho kyslíka posilňuje a zvyšuje účinnosť granúl aktívneho kyslíka.
Použitie : Pridajte 20 ml na m3 vody každý týždeň.
Výstražné upozornenia: H410 Veľmi toxický pre vodný život s dlhotrvajúcim účinkom.
Bezpečnostné pokyny: P102 Držať mimo dosahu detí. P262 Nedávať do očí, na pokožku ani na
odev. P273 Zabráňte úniku do prostredia. P309+P311 Ak ste boli vystavení pôsobeniu výrobku alebo
sa necítite dobre: Zavolajte do Toxikologického centra alebo lekára. P501 Obsah/obal zneškodňujte
v autorizovanej zberni odpadov. Nemiešať s inými chemikáliami. Nepožívať.