+421 948 392 036, +421 948 769 605   info@gardenspa.sk
Servis víriviek: +421 948 890 588
Chémia pre vírivky Chémia pre bazény

Naše produkty

Kde nás nájdete?

GardenSpa s.r.o.
Galvaniho č.12/A
821 04, Bratislava

Otváracia doba:

Pondelok.:08:00 - 16:30
Utorok:08:00 - 16:30
Streda:08:00 - 16:30
Štvrtok:08:00 - 16:30
Piatok:08:00 - 16:30
Sobota:Zatvorené
Nedeľa:Zatvorené

Možnosti platby

Naši partneri


architekti

Návrh a realizácia záhrad

Active oxygen granules

Aktívny kyslík určený na dezinfekciu vody vo vírivke.

Bezchlórový dezinfekčný prípravok

Balenie 1,0 l

Viac detailov

53

Dostupnosť: Na sklade

20,90 € s DPH

SpaTime – Active oxygen granules
Granule aktívneho kyslíka

Na jemnú dezinfekciu vody bez použitia chlóru.
Tieto bezchlórové granule budú jemne dezinfikovať vodu vo vašej vírivke.

Použitie : Pridajte 10-20 g granúl na m3 vody pred každým kúpaním.

Výstražné upozornenia: H302 Škodlivý ak sa prehltne. H314 Spôsobuje závažné poleptanie pokožky a poškodenie očí.
H413 Môže mať dlhotrvajúci škodlivý účinok na vodný život.

Bezpečnostné pokyny: P102 Držať mimo dosahu detí. P220 Držať/skladovať mimo
odevov/horľavých materiálov. P280 Použite ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre. P302+P352
 
AK JE NA POKOŽKE: Zmyť veľkým množstvom mydla a vody. P305+P351+P338

AK JE V OČIACH: Niekoľko minút opatrne oplachovať vodou. Ak máte a dá sa to ľahko, vyberte
kontaktné očné šošovky. Pokračujte v oplachovaní.
P309+P311 Ak ste boli vystavení pôsobeniu výrobku alebo sa necítite dobre: Zavolajte do Toxikologického centra alebo lekára.
P501 Obsah/obal zneškodňujte v autorizovanej zberni odpadov.
Nemiešať s inými chemikáliami.
Nepožívať