+421 948 392 036, +421 948 769 605   info@gardenspa.sk
Servis víriviek: +421 948 890 588
Chémia pre vírivky Chémia pre bazény

Naše produkty

Kde nás nájdete?

GardenSpa s.r.o.
Galvaniho č.12/A
821 04, Bratislava

Otváracia doba:

Pondelok.:08:00 - 16:30
Utorok:08:00 - 16:30
Streda:08:00 - 16:30
Štvrtok:08:00 - 16:30
Piatok:08:00 - 16:30
Sobota:Zatvorené
Nedeľa:Zatvorené

Možnosti platby

Naši partneri


architekti

Návrh a realizácia záhrad

PH - mínus

Rýchlorozpustný granulát na znižovanie pH so stabilizačným efektom pH.

Balenie  1,5 kg

Viac detailov

56

Dostupnosť: Na sklade

7,50 € s DPH

pH-Minus
Granulát na znižovanie hodnoty pH

pH-Minus znižuje hodnotu pH bazénovej vody. Aby bola dezinfekcia vody o najúinnejšia, mala by by
hodnota pH medzi 7,0 a 7,4. Použitie: Tento výrobok sa môže používa iba na úel, ktorý je uvedený
v popise výrobku. Na udržanie optimálnej hodnoty pH je ju potrebné v súkromných bazénoch mera
a prípadne upravova 1 až 2xtýždenne ( vo verejných bazénoch doporuujeme meranie vykonáva 3x
denne ). Meranie sa vykonáva pomocou testovacej súpravy. Na zníženie pH o 0.1 je potrebný 1kg pHMinus
na 100 m3 vody. Dôležité odporúania: pH-Minus pridávajte postupne blízko výtlanej trysky
alebo na niekoko miest v bazéne. Vhodné je prípravok vopred rozpusti v nádobe s vodou.
Nepridávajte pred filter ani pred výmenník. Obsahuje : sodium-bisulphate.

Bezpenostné upozornenie pre koncentrovaný výrobok :
R 37: Dráždi dýchacie cesty. R 41: Nebezpeie vážneho poškodenia zraku. S 1/2: Drža zatvorené a mimo
dosahu detí. S 26: V prípade kontaktu s oami okamžite vymy dostatoným množstvom vody a vyhada lekára.
S 28: Po kontakte s pokožkou okamžite opláchnu dostatoným množstvom vody. S 37/39: Pri práci použi
vhodné rukavice a ochranu oí a tváre. S 46: V prípade požitia okamžite vyhadajte lekársku pomoc (ak je to
možné, ukážte nálepku). Nemieša s inými chemikáliami. Neprehltat.