Servis víriviek: +421 948 890 588
Chémia pre vírivky Chémia pre bazény

Naše produkty

Kde nás nájdete?

GardenSpa s.r.o.
Galvaniho č.12/A
821 04, Bratislava

Otváracia doba:

Pondelok.:08:00 - 16:30
Utorok:08:00 - 16:30
Streda:08:00 - 16:30
Štvrtok:08:00 - 16:30
Piatok:08:00 - 16:30
Sobota:Zatvorené
Nedeľa:Zatvorené

Možnosti platby

Naši partneri


architekti

Návrh a realizácia záhrad

Bayrosoft 22kg - aktívny kyslík - tekutý

Obsahuje prostriedok na čírenie vody. 2-v-1 tekutý prípravok .

Viac detailov

4832246

Dostupnosť: do 5 dní

129,90 € s DPH

BayroSoft je kombinovaný tekutý výrobok na báze aktívneho kyslíka určený na dezinfekciu,
okysličovanie a predchádzanie tvorbe rias v bazénovej vode. Dávkuje sa pomocou
automatického dávkovacieho systému Bayrol. Použitie: Tento výrobok sa môže používať
iba na účel, ktorý je uvedený v popise výrobku. Prvá dávka : a) Po napustení bazénu
čerstvou vodou odporúča sa prvá úvodná dávka 1 l na 10 m3 vody. b) Ak je voda v bazéne
dlhšie, odporúča sa úvodná silná dávka dezinfekčných prostriedkov ( Chloriklar 1 tableta na
1 m3 vody ) a potom pridať prvú dávku BayroSoft ( 1 l na 10 m3). Priebežné dávkovanie:
Použitím automatického systému Bayrol by sa malo automaticky pridávať 0,5 l na 10 m3
vody týždenne (pri teplote vody 26 oC). Obsahuje : 35% peroxid vodíka a katiónový polymér.
Dôležité odporúčania : Nádoby by sa mali prevážať a skladovať len vo vzpriamenej polohe.
Výrobok sa musí skladovať na chladnom mieste, chránený pred slnečným svetlom a
znečistením;nezatvárať vzduchotesne. Riaďte sa návodom na obsluhu automatického
dávkovacieho systému Bayrol !
Bezpečnostné pokyny pre koncentrovaný výrobok :
R 34: Spôsobuje popáleniny. S 1/2: Držať zatvorené a mimo dosahu detí. Neprehĺtať. S 3: Skladovať
na chladnom mieste. S 26: V prípade kontaktu s očami okamžite vymyť dostatočným množstvom vody a vyhľadať lekára. S 28: Po kontakte s pokožkou okamžite opláchnuť dostatočným množstvom vody.
S 37/39: Pri práci použiť vhodné rukavice a ochranu očí a tváre. S 45: V prípade nehody alebo ak sa
necítite dobre okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte nálepku). S 46: Pri
prehltnutí okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať nádobu alebo nálepku. S 49: Skladovať len
v pôvodných nádobách. Nemiešať s inými chemikáliami, môžu sa vznietiť organické zložky! Ak
sa rozleje, okamžite spláchnuť veľkým množstvom vody. Nepožívať.